Nieuws

Eén biertje tijdens werktijd is te veel, ambtenaar wordt ontslagen

Was het alcoholhoudend of alcoholvrij bier dat de ambtenaar tijdens werktijd dronk? Tenminste twee echt biertjes, oordeelt de kantonrechter – reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Een man werkt als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) bij een gemeente. In een tijdsbestek van twee weken krijgt hij twee waarschuwingen. De ene keer nadat hij collega’s en burgers belachelijk maakte, de tweede keer omdat hij een dienstauto had geparkeerd op een gehandicaptenplaats. Hij krijgt te horen dat een volgende misstap ‘verstrekkende gevolgen zal hebben voor zijn dienstverband’.

Derde misstap

Een half jaar later verricht de boa met collega’s een horecacontrole. Daarbij zou hij alcohol hebben gedronken en daarna een dienstauto hebben bestuurd. In een kroeg heeft hij een e-sigaret opgestoken en zich discriminerend uitgelaten – dit alles meldt zijn projectleider aan het college van burgemeester en wethouders. De boa wordt geschorst. Een extern bureau onderzoekt de feiten. De boa zelf stelt één biertje te hebben gedronken en daarna alcoholvrij bier. Voor de gemeente is deze derde misstap reden de kantonrechter (rechtbank Limburg) te vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De boa verzet zich daartegen, maar als zijn dienstverband toch eindigt, wil hij een billijke vergoeding van ruim € 50.000.

Ernstige tekortkoming

Net als de gemeente vindt de kantonrechter dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de arbeidsovereenkomst, die dan ook kan worden ontbonden. Deze tekortkoming noemt de kantonrechter ‘ernstig’ – vergelijkbaar met een dringende reden voor ontslag op staande voet.

Integriteitseisen

Van belang is dat de boa niet alleen werknemer is, maar ook ambtenaar. Aan ambtenaren worden hogere integriteitseisen gesteld dan aan ‘gewone’ werknemers. De man had zich als een goed ambtenaar moeten gedragen: zorgvuldig, onkreukbaar, betrouwbaar. Hij mag niets doen dat het aanzien van zijn ambt zal schaden. Drinken van alcohol tijdens werktijd is in strijd met de hoge integriteitseisen die aan een ambtenaar worden gesteld. Dit alcoholverbod staat ook in het personeelshandboek. Als een boa alcohol drinkt, beïnvloedt dat zijn waarnemingen die in een proces-verbaal worden vastgelegd.

Niet geloofwaardig

Dat de man bier heeft gedronken staat volgens de kantonrechter vast – zijn verklaring dat het alcoholvrij bier zou zijn, is niet geloofwaardig. Het gaat om ten minste twee glazen alcoholhoudend bier, op zichzelf een dringende reden voor ontslag op staande voet. Dat geldt ook voor het rijden in een dienstvoertuig met bier op. Het roken van de e-sigaret had de boa achterwege moeten laten, maar dit is geen dringende reden voor ontslag op staande voet. De discriminerende uitlatingen zijn niet bewezen. De arbeidsovereenkomst kan dus op die twee gronden worden ontbonden, de eerdere waarschuwingen waren daarvoor niet eens nodig. Omdat de gemeente niet verwijtbaar heeft gehandeld, krijgt de boa geen billijke vergoeding, en ook geen transitievergoeding.

ECLI:NL:RBLIM:2023:4370

Bron: Rechtbank Limburg | jurisprudentie | ECLI:NL:RBLIM:2023:4370 | 16-08-2023

Terug