Nieuws

Trefwoord:


Gratis gezonde lunchmaaltijden voor werknemers vallen onder arbobeleid

11-06-24

Een werkgever verstrekt als onderdeel van zijn arbobeleid gratis gezonde lunchmaaltijden aan zijn medewerkers. Hij vindt dat deze maaltijden niet in de loonheffing moeten worden betrokken. Volgens hem vallen ze onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. De Hoge Raad is het daarmee eens. Op basis van in deze zaak toepasselijke fiscale wetgeving is er een gerichte vrijstelling voor…
Lees meer >

Bouwwerkzaamheden zonder afgesproken vergoeding zijn vriendendienst

11-06-24

Een man en een vrouw zijn bevriend. De man verricht werkzaamheden in het nieuwe huis van deze vriendin. Al snel blijkt dat het werk niet goed is gedaan. De vrouw eist een schadevergoeding van de man. Zonder succes, want er is geen sprake van een aannemingsovereenkomst, zo oordeelt de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De vrouw heeft een nieuwe woning en vraagt op een gegeven moment of de man haar…
Lees meer >

Geen beroep op dwaling als einde dienstverband tegenvalt

04-06-24

Kan een beëindigingsovereenkomst worden vernietigd vanwege dwaling? In deze kwestie zegde een werknemer zijn baan op maar werd hij snel daarna ziek. Hij wilde terug naar zijn vorige baan, omdat dit meer financiële zekerheid bood. Als een salesmanager vier jaar bij een bedrijf werkt, komt hij met zijn werkgever overeen (‘met wederzijds goedvinden’) dat hij uit dienst treedt. Hij gaat zich richten…
Lees meer >

Voor bedrijfsruimte gelden speciale huurregels

04-06-24

Een pand dat door een eigenaar ‘in gebruik’ wordt gegeven aan een ander, kan juridisch een huurovereenkomst inhouden. Dan gelden strenge regels die de gebruiker (huurder) beschermen. Daar kwamen twee eigenaren van een pand aan een strand achter. Twee vennoten kopen in februari 2020 een pand, dat is gelegen op een strand. In de bovenruimte hebben zij hun eigen bedrijf, de benedenruimte wordt…
Lees meer >

Ontslag op staande voet wegens alcoholgebruik op oudejaarsborrel

28-05-24

Een supermarktmanager organiseert een oudejaarsborrel voor zijn collega's. Op die borrel wordt tegen de bedrijfsregels in alcohol gedronken. De manager wordt op staande voet ontslagen. De kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt dit terecht. De manager is sinds anderhalf jaar in dienst bij de supermarkt, op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In dit contract…
Lees meer >

Geen ontslagvergunning UWV? Dan is opzegging arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig

21-05-24

Wordt een arbeidsovereenkomst opgezegd zonder ontslagvergunning van het UWV, dan is de opzegging niet rechtsgeldig. De werkgever die dit probeerde moet alsnog het achterstallige loon van de werknemer doorbetalen, omdat de arbeidsovereenkomst nog niet was geëindigd. Een vrouw werkt sinds 2020 als ambulant begeleider bij een zorgaanbieder. Zij krijgt in februari 2024 een brief van haar werkgever…
Lees meer >

Makelaar mag 'twee heren' dienen, maar niet twee keer courtage vragen

21-05-24

Een makelaar mag optreden voor zowel de kopende als verkopende partij. Maar als er 'twee heren' worden gediend, hoeven die niet allebei een courtage te betalen. Een eigenaar van een woning wil deze verkopen en schakelt een makelaar in als verkoopbemiddelaar. Deze biedt het huis ‘off-market’ te koop aan. Er wordt met een koper onderhandeld over de voorwaarden waaronder de woning kan worden…
Lees meer >

Ontslagvergoeding tijdig claimen, na vijf jaar verjaart deze

14-05-24

Enkele jaren nadat een ex-werknemer een ontslagvergoeding zou krijgen, doet hij daadwerkelijk een beroep op het innen van het bedrag. Is hij op tijd of is zijn vordering verjaard? In december 2013 ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van een man. Dit gaat in per 1 januari 2014. De kantonrechter bepaalt dat het bedrijf de ex-werknemer een ontslagvergoeding van € 68.647 bruto moet…
Lees meer >

Bedrijf moet toestaan dat ook vakbond meepraat over arbeidsvoorwaarden

14-05-24

Een vakbond is er niet blij mee dat een reisorganisatie de arbeidsvoorwaarden voor het cabinepersoneel alleen bespreekt met de ondernemingsraad. Als de reisorganisatie blijft weigeren de vakbond toe te laten bij onderhandelingen, stapt deze laatste naar de rechter. De kantonrechter wijst dit af, maar het gerechtshof Den Haag stelt de vakbond in het gelijk. Vervolgens gaat de reisorganisatie in…
Lees meer >

Op onduidelijke prijsafspraak over meerwerk volgt afschrikwekkende sanctie

14-05-24

Als een aannemer meerwerk verricht maar daarover geen duidelijke prijsafspraken maakt, loopt hij het risico op een forse sanctie. Een aannemersbedrijf verricht in opdracht van een vrouw werkzaamheden aan haar appartement. In overleg is er meerwerk uitgevoerd: het doorbreken van een muurtje tussen de wc-ruimte en meterkast en het verplaatsen van een deur. Daarvoor offreert de aannemer €…
Lees meer >

Zwarte inkomsten tellen mee bij schadevergoeding na ongeval

07-05-24

Kan iemand door een ongeval niet meer werken, dan heeft hij recht op een schadevergoeding die is gerelateerd aan het inkomen dat hij daarvóór verdiende. De vraag is of zwarte inkomsten daarbij mogen worden opgeteld. Een ondernemer (eenmanszaak) legt in opdracht van een basisschool internetkabels aan. Daarbij valt hij van een ladder en loopt hij letsel op aan zijn enkel. De school,…
Lees meer >

Bruikleenovereenkomst biedt minder bescherming dan huurovereenkomst

07-05-24

Wie een pand bewoont op basis van een bruikleenovereenkomst heeft minder rechten dan wie een woning huurt. Ook de bewoonster in deze kwestie moet na afloop van de bruikleenovereenkomst het pand verlaten. Omdat zij een baby heeft, wordt de ontruimingstermijn vastgesteld op één maand. Een vrouw verblijft op basis van een bruikleenovereenkomst in een woning. Na twee maanden wil de…
Lees meer >